Författningssamling

2003:22


Rubrik Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2003-05-01
Ändringsförfattningar 2003:42 Ikraftträdande 2003-07-05
upphör. 17 kap 23 § ändr. 12 kap 39, 42, 61, 89, och 92 §§, 17 kap 21, 22 och 24 §§, 20 kap 24-26, 32, 35 och 37 §§, 21 kap 36, 51 och 86 §§, 30 kap 17 och 19 §§ samt 42 kap 1, 5 och 14 §§ ny. 20 kap 25 a-c, 28 a-c och 30 a-c §§ samt 42 kap 5 a, 5 b och 40 a §§
2004:45 Ikraftträdande 2004-06-01
ändr .2 kap 1 och 2 § ny. 2 kap 63 §, 27 kap 12-13 §§ och 38 kap 50a §, samt närmast före 27 kap 12 § en ny rubrik
2004:104 Ikraftträdande 2004-10-01
ändr. 2 kap 47 och 51 §§, 14 kap 2 §, 21 kap 1 §, 38 kap 41 § och 44 kap 3 § ny. 14 kap 2 a - 2 j §§ och 35 kap 10 a §, samt närmast före 14 kap 2 a och 2 f §§ nya rubriker, ny rubrik närmast före 14 kap 3 §
2004:148 Ikraftträdande 2004-12-01
upphör. 38 kap 17 § ändr. 6 kap 7 och 61 §§, 9 kap 4, 7, 8, 14 och 17 §§, 14 kap9 och 19 §§, 15 kap 1-3 §§, 16 kap 4 §, 20 kap 2, 10 och 17 §§, 21 kap 23, 51, 155 och 172 §§, 30 kap 4 och 5 §§, 31 kap 1 och 9 §§, 38 kap 2, 40 och 42 §§, samt 42 kap 1, 21 och 51 §§, dels rubriken närmast före 20 kap 6 §, 13 §, 20 § och rubriken närmast före 40 kap 38 §
2005:9 Ikraftträdande 2005-02-01
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 10 och 61 §§, 31 kap. 13 §, 32 kap. 3-5 §§, 38 kap. 62 § och 42 kap. 1 § samt rubriken före 31 kap. 13 § ny. 2 kap. 1 a § och 64 § samt 31 kap. 13 a och 13 b §§ samt nya rubriker närmast före 2 kap. 1 och 1 a §§
2005:43 Ikraftträdande 2005-04-15
ändr. 2 kap 2, 4, 12, 13, 41 och 50 §§, 5 kap 1 § och 7 kap 8 §
2005:52 Ikraftträdande 2005-07-01
ändr 21 kap 1 § och 26 kap 1 § ny 46 kap
2005:65 Ikraftträdande 2005-08-01
ändr. 1 kap 7 §, 29 kap 12 §, 39 kap 3-5 och 10 §§, 40 kap 2, 7-9, 11, 14, 17, 19-23, 26, 27, 31, 33, 35 och 36 §§ samt rubriken närmast före 40 kap 14 §
2005:100 Ikraftträdande 2005-10-17
2 kap. 54 och 64 §§
2005:130 Ikraftträdande 2006-01-01
ändr. 7 kap 8 § samt 42 kap 1-3 och 14 §§
2006:35 Ikraftträdande 2006-05-01
ny. 1 kap. 1 a §
2006:47 Ikraftträdande 2006-05-31
ändr. 2 kap. 2, 12, 17, 21, 33 och 63 §§, 9 kap. 43 §, 29 kap. 1 §, samt 38 kap. 27 § ny. 1 kap. 5 a §, 7 kap. 11 §, 29 kap. 3 a, 15 a och 17 a §§
2006:83 Ikraftträdande 2006-11-01
upphör. 9 kap. 5 § ändr. 2 kap. 2 §, 16 kap. 7 och 10 §§, 21 kap. 1 §, 38 kap. 36 och 41 §§ samt 41 kap. 29 och 31 §§ ny. 2 kap. 65 § samt 16 kap. 25-30 §§ , dels nya rubriker närmast före 16 kap. 25 och 26 §§
2006:88 Ikraftträdande 2006-11-15
ändr. 2 kap. 43 § ny. 2 kap. 66 §
2006:93 Ikraftträdande 2006-11-15
ändr. 2 kap. 1 och 1 a §§
2006:138 Ikraftträdande 2007-02-01
ändr. 2 kap. 1, 1 a och 2 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 10 kap. 6 §, 18 kap. 15 §, 20 kap. 5, 10, 11, 17, 18, 27-32 och 35-37 §§, 21 kap. 60 §, 25 kap. 1 §, 29 kap. 16 §, 31 kap. 9 §, 35 kap. 11 §, 40 kap. 41 §, 41 kap. 2 §, 42 kap. 2 och 39 §§, 43 kap. 3, 5, 6 och 8 §§, 44 kap. 2 § samt rubriken till 5 kap. ny. 47 kap, 1 kap. 10 §, 2 kap. 67 §, 6 kap. 15 a §, 12 kap. 27 a §, 20 kap. 38 § och 21 kap. 18 a §
2007:106 Ikraftträdande 2007-04-15
ändr. 2 kap. 2-5, 9-12, 15, 17, 18, 20, 23-28, 30-33, 37, 40, 46, 53, 55, 60-62, 64 och 65 §§, 5 kap. 1 § samt 18 kap. 2 § ny. 18 kap. 2 a-e §§
2007:144 Ikraftträdande 2007-05-01
ändr. 1 kap. 1-3 §§, 3 kap. 1 §, 38 kap. 1 och 2 §§, 41 kap. 2 §, 42 kap. 2 och 39 §§, 43 kap. 1-4, 6 och 7 §§ samt rubriken till 5 kap. ny. 5 kap. 5-14 §§, 38 kap. 71 och 72 §§, 41 kap. 49-54 §§ samt 42 kap. 70 § samt nya rubriker närmast före 5 kap. 5, 9, 13 och 14 §§, 38 kap. 71 §, 41 kap. 49 § samt 42 kap. 70 §
2007:307 Ikraftträdande 2003-05-01
Omtryck
2007:661 Ikraftträdande 2007-12-31
ändr. 12 kap 60 och 61 §§, 15 kap. 1-6 §§ samt 20 kap. 24 och 26 §§ ny. 12 kap. 59 a och 102 §§, 15 kap. 1 a § samt 20 kap. 24 a och 39-41 §§ samt nya underrubriker före 20 kap. 40 och 41 §§
2007:665 Ikraftträdande 2008-01-01
ändr. 2 kap. 1, 1 a och 2 §§, 3 kap. 1 §, 18 kap. 15 §, 20 kap. 1-2, 10, 17, 24, 24 a, 25 a, 26, 27, 28 a, 29, 30 a och 31 §§, 27 kap. 8 §, 29 kap. 12, 13, 15, 17 och 19 §§, 31 kap. 1 §, 32 kap. 3-5 §§, 34 kap. 7 §, 38 kap. 1, 2, 17, 40 §§, 39 kap. 1 och 2 §§, 41 kap. 2, 31, 50, 51 §§, 42 kap. 2, 38 och 39 §§, 43 kap. 1-4, 6 och 7 §§ samt 44 kap. 2 och 3 §§ ny. 2 kap. 68 §, 5 kap. 15 och 16 §§, 20 kap. 26 a, 31 a och 42 §§, 21 kap. 24 a, 35 a och 51 a §§, 38 kap. 73 §, 41 kap. 55 § samt 42 kap. 37 och 71 §§ samt ny rubrik närmast före 5 kap. 15 §, ny underrubrik före 20 kap. 42 §, två nya definitioner i 21 kap 4 § och nytt kapitel 48 kap.
2008:162 Ikraftträdande 2008-03-13
ändr. 2 kap. 3, 18 och 22 §§ och 5 kap. 1 §, 25 kap. 1 och 8 §§ samt underrubriken närmast före 8 § ny. 16 kap. 5a §
2008:170 Ikraftträdande 2008-06-02
upphör. 29 kap. 3, 15, 19 §§ ändr. 14 kap. 9, 13, 15-16, 19 §§ samt 29 kap. 2, 3 a, 13, 15 a, 17 och 17 a §§ ny. 2 kap. 69 §, 29 kap. 2 a § och 31 kap. 16 b §
2008:171 Ikraftträdande 2008-07-01
ändr. 38 kap. 2 §, 41 kap. 2 § samt 42 kap. 8 § ny. 1 kap. 11 §, 5 kap. 17-25 §§, 6 kap. 65 och 66 §§, 38 kap. 74 § och 41 kap. 56 § samt närmast före 5 kap. 17 och 18 §§, 6 kap. 65 och 66 §§, 38 kap. 74 § och 41 kap. 56 § nya rubriker
2008:290 Ikraftträdande 2009-01-01
ändr. dels att i 1 kap. 2, 7 och 10 §§, 5 kap. 14 §, 14 kap. 11 § och 21 kap. 9 § ska ordet "Vägverket" bytas ut mot ordet "Transportstyrelsen", att i 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 och 5 b § ska ordet "Vägverket" bytas ut mot orden "Transportstyrelsen eller Vägverket", att i 9 kap. 46 och 47 §§, 16 kap. 4 § och 23 kap. 2 § ska orden "Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket" bytas ut mot orden "Transportstyrelsen, Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket"
2008:304 Ikraftträdande 2009-01-01
ändr. 2 kap. 66 § samt 21 kap. 5 § och 63 § ny. 2 kap. 70 §
2008:411 Ikraftträdande 2009-01-01
upphör. 12 kap. 59 a §
2009:17 Ikraftträdande 2009-04-29
2009:29 Ikraftträdande 2009-10-15
2009:777 Ikraftträdande 2009-12-01
TSFS 2011:28 Ikraftträdande 2011-04-09
Transportstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)
TSFS 2011:36 Ikraftträdande 2011-05-01
Transportstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)
TSFS 2012::75 Ikraftträdande 2012-08-01
Transportstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)
TSFS 2012:30 Ikraftträdande 2012-07-01
Transportstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)
TSFS2011:28 Ikraftträdande 2011-04-09
Transportstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.
Visa PDF-format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här.
Senast uppdaterad 2011-04-14Skriv ut