Författningssamling

2007:227


Rubrik Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B
Bemyndigande 7 och 12 §§ förordningen (1998:978) om trafikskolor
Ikraftträdande 2008-01-01
Upphävd 2011-04-01
Upphävd av TSFS 2011:27
Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Vägverkets föreskrifter om kursplaner, förarprov samt begränsning till automatväxlade fordon;
Transportstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.
Visa PDF-format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här.
Senast uppdaterad 2011-04-14Skriv ut