Författningssamling

2008:253


Rubrik Vägverkets föreskrifter om förarprov, behörighet A och A1
Bemyndigande 8 kap. 5 § körkortsförorningen (1998:980) och 46 § militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Ikraftträdande 2008-09-30
Upphävd 2011-04-01
Upphävd av TSFS 2011:27
Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Vägverkets föreskrifter om kursplaner, förarprov samt begränsning till automatväxlade fordon;
Transportstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)
Ändringsförfattningar 2008:331 Ikraftträdande 2009-01-01
Namnändring från "Vägverket" till "Transportstyrelsen" i 6 kap. 1 §
VVFS2010:25 Ikraftträdande 2010-04-01
ändr. 1 kap. 1 § och 4 kap. 8 § ska ordet Vägverket bytas mot Trafikverket
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.
Visa PDF-format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här.
Senast uppdaterad 2011-04-14Skriv ut