Författningssamling

2008:331


Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2008:253) om förarprov, behörighet A och A1
Bemyndigande 8 kap, 5 § körkortsförordningen (1998:980)
Ikraftträdande 2009-01-01
Grundförfattningar 2008:253 Ikraftträdande 2008-09-30
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.
Visa PDF-format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här.
Senast uppdaterad 2011-04-14Skriv ut